-10€ na pierwsze zamówienie z kodem LIMITED10

INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, znanej jako L.C.E.N., użytkownicy i osoby odwiedzające stronę internetową https://limitedresell.com/pl/ są niniejszym informowani o następujących informacjach:

1. Informacje prawne:

Witryna https://limitedresell.com/pl/ (zwana dalej "Witryną") jest publikowana i obsługiwana przez SAS KELMAN GROUP, z kapitałem zakładowym w wysokości 1000 EUR, której siedziba znajduje się pod adresem - 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE.

(Nie jest to adres do zwrotów zamówień. Prosimy o nie wysyłanie zwrotów na ten adres, ponieważ zostaną one automatycznie odrzucone)

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek NICE pod numerem 884 513 961. NUMER SIRET: 88451396100018. N° T.V.A Intracommunity FR01884513961.

Host strony: Groupe Profileo
Adres hostingu: Chemin Petit Cabri - Le Tholonet - 13100 Aix-en-Provence
Numer telefonu hostingu: +33 (0)1 42 92 05 40

Twórca strony: Mikhael TORDJMAN
Opiekun publikacji: Mikhael TORDJMAN
Kontakt do opiekuna publikacji: [email protected]
Opiekun publikacji jest osobą fizyczną
Webmasterem jest: Mikhael TORDJMAN
Kontakt do Webmastera: [email protected]

2. Kontakt:

Z naszym działem obsługi klienta można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected], za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem 04 83 43 11 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 i 14-16 .


3. Prezentacja i zasady:

Każdy użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej jest dalej nazywany: https://limitedresell.com/pl/
Witryna https://limitedresell.com/pl/ obejmuje zestaw usług, w stanie, w jakim się znajduje, udostępnianych użytkownikom. Niniejszym określa się, że użytkownicy muszą zachować uprzejmość i wykazywać dobrą wiarę wobec innych użytkowników, a także wobec webmastera strony https://limitedresell.com/pl/
Strona https://limitedresell.com/pl/ jest regularnie aktualizowana przez KELMAN GROUP.
KELMAN GROUP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejsze informacje na stronie https://limitedresell.com/pl/ (z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych od czasu jej uruchomienia), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji rozpowszechnianych na swojej stronie, niezależnie od tego, czy jest to jej wina, czy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej te informacje. W związku z tym użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tych informacji (które są orientacyjne, niewyczerpujące i mogą ulec zmianie) na własną odpowiedzialność.


4. Dostępność:

Zasadniczo strona internetowa https://limitedresell.com/pl/ jest dostępna dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że zostanie przerwana, niezależnie od tego, czy jest to zaplanowane, czy nie, w celach konserwacyjnych lub w przypadku działania siły wyższej. Jeśli dostęp do serwisu okaże się niemożliwy, https://limitedresell.com/pl/ zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do serwisu i dołoży wszelkich starań, aby poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem. Ponieważ https://limitedresell.com/pl/ podlega jedynie obowiązkowi zapewnienia środków, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedostępności usługi.


5. Własność intelektualna :

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie strony internetowej https://limitedresell.com/pl/, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja jakiegokolwiek elementu strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody KELMAN GROUP, właściciela strony, na następujący adres e-mail: [email protected], w przeciwnym razie zostanie uznane za naruszenie i będzie podlegać ściganiu zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.


6. Łącza hipertekstowe i pliki cookie:

Witryna https://limitedresell.com/pl/ zawiera szereg łączy hipertekstowych do innych witryn (partnerów, informacji itp.) utworzonych za zgodą KELMAN GROUP. KELMAN GROUP nie ma jednak możliwości sprawdzenia całej zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko związane z nielegalnymi treściami.
Użytkownicy są informowani, że podczas ich wizyt na stronie https://limitedresell.com/pl/, jeden lub więcej plików cookie może zostać automatycznie zainstalowanych na ich komputerze za pośrednictwem oprogramowania przeglądarki. Plik cookie to blok danych, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z przeglądaniem witryny przez użytkownika.
Ustawienia przeglądarki pozwalają użytkownikowi być informowanym o obecności plików cookie i, w razie potrzeby, odrzucać je w sposób opisany pod poniższym adresem: http://www.cnil.fr.
Użytkownicy mogą jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odmawiała instalacji plików cookie, pamiętając, że odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Aby zablokować pliki cookie, należy wpisać w wyszukiwarce: blokuj pliki cookie w przeglądarce IE lub Firefox i postępować zgodnie z instrukcjami w zależności od wersji przeglądarki.


7. Ochrona osób i mienia - zarządzanie danymi osobowymi:

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułem L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z dnia 24 października 1995 r.

Na stronie internetowej https://limitedresell.com/pl/ SAS KELMAN GROUP gromadzi dane osobowe (zgodnie z art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.) dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę internetową https://limitedresell.com/pl/.. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością faktów, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownicy strony internetowej https://limitedresell.com/pl/ są następnie informowani, czy są zobowiązani do podania tych informacji.
Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i wolnościach osobistych, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które ich dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę na adres https://limitedresell.com/pl/ pocztą elektroniczną: [email protected] lub pisemnie, należycie podpisaną, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określając adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://limitedresell.com/pl/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie odkupu witryny https://limitedresell.com/pl/ i jej praw upoważnia KELMAN GROUP do przekazania wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika witryny https://limitedresell.com/pl/.
. Witryna https://limitedresell.com/pl/ jest zgodna z RODO, patrz nasza polityka poufności

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.