CERTYFIKOWANY 100% ORYGINALNY & NOWY

PŁATNOŚĆ W 1, 2, 3 lub 4 MIESIĄCACH

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU I WYMIANY

DOSTAWA NA CAŁY ŚWIAT

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., zwracamy uwagę użytkowników i odwiedzających stronę https://limitedresell.com/pl/ na następujące informacje:

1. Informacje prawne :

Strona https://limitedresell.com/pl/ (zwana dalej "Stroną") jest publikowana i prowadzona przez SAS KELMAN GROUP, z kapitałem 1000 EUR, której siedziba to - 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE.

(To nie jest adres do zwrotów zamówień, prosimy nie wysyłać zwrotów na ten adres, zostaną one automatycznie odrzucone)

Firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w NICE pod nr 884 513 961. NUMER SIRET: 88451396100018. Wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR01884513961.

Hostingstrony: Groupe Profileo
Adreshostingu: Chemin Petit Cabri - Le Tholonet - 13100 Aix-en-Provence
Numer telefonu hostingu: +33 (0)1 42 92 05 40

Twórca strony: Mikhael TORDJMAN
Administrator publikacji: Mikhael TORDJMAN
Kontakt z administratorem publikacji: [email protected]
Administratorem publikacji jest osoba fizyczna
Webmasterem jest: Mikhael TORDJMAN
Kontakt z Webmasterem: [email protected]

2. Kontakt:

Z naszym działem obsługi klienta można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem [email protected]; poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem 04 83 43 11 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 oraz 14-16.


3. Prezentacja i zasada:

Wszyscy użytkownicy Internetu łączący się z wyżej wymienioną stroną i korzystający z niej są oznaczani dalej: https://limitedresell.com/pl/
Strona https://limitedresell.com/pl/ grupuje zestaw usług, w ich obecnym kształcie, udostępnianych użytkownikom. Niniejszym zobowiązuje się użytkowników do zachowania uprzejmości i dobrej woli wobec innych użytkowników oraz administratora strony https://limitedresell.com/pl/
Strona https://limitedresell.com/pl/ jest regularnie aktualizowana przez KELMAN GROUP.
KELMAN GROUP dokłada wszelkich starań, aby na stronie https://limitedresell.com/pl/ możliwie najdokładniejsze informacje (z uwzględnieniem zmian dokonanych od momentu ich wprowadzenia do sieci), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji rozpowszechnianych na swojej stronie, zarówno własnych, jak i pochodzących od partnerów trzecich, którzy te informacje udostępniają. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji (które są orientacyjne, niewyczerpujące i mogą ulec zmianie).


4. Dostępność:

Strona https://limitedresell.com/pl/ jest zasadniczo dostępna dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków przerw, zaprogramowanych lub nie, w celu konserwacji lub w przypadku siły wyższej. W przypadku, gdy dostęp do usługi nie będzie możliwy, https://limitedresell.com/pl/ dołoży wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do usługi i postara się z wyprzedzeniem poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji. Ponieważ https://limitedresell.com/pl/ podlega jedynie obowiązkowi środków, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z niedostępności usługi.


5. Własność intelektualna :

Zabroniona jest jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja strony https://limitedresell.com/pl/, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja jakiegokolwiek elementu strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, chyba że za uprzednią pisemną zgodą KELMAN GROUP, właściciela strony na adres e-mail: [email protected], w przeciwnym razie będzie to uznane za naruszenie i podlegające ściganiu zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.


6. Linki hipertekstowe i pliki cookie:

Strona https://limitedresell.com/pl/ zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron (partnerów, informacji itp.) utworzonych za zgodą KELMAN GROUP. KELMAN GROUP nie ma możliwości sprawdzenia całej zawartości tych stron i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ryzyko nielegalnych treści.
Użytkownik jest informowany, że podczas odwiedzin na stronie https://limitedresell.com/pl/ za pomocą oprogramowania nawigacyjnego może zostać automatycznie zainstalowany na jego komputerze jeden lub więcej plików cookie. Cookie to blok danych, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z przeglądaniem strony przez użytkownika.
Ustawiając parametry oprogramowania do przeglądania, użytkownik może zostać poinformowany o obecności cookie i w razie potrzeby odmówić ich przyjęcia w sposób opisany pod adresem: http://www.cnil.fr.
Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę swojego komputera tak, aby odmawiała instalacji plików cookies, wiedząc, że odmowa instalacji pliku cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Aby zablokować pliki cookies, należy wpisać w swojej wyszukiwarce: blokuj pliki cookies w IE lub Firefox i postępować zgodnie z instrukcjami w zależności od posiadanej wersji.


7. Ochrona dóbr i osób - zarządzanie danymi osobowymi:

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności przez ustawę nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywę europejską z 24 października 1995 r.

Na stronie https://limitedresell.com/pl/ SAS KELMAN GROUP gromadzi dane osobowe (zgodnie z art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.) dotyczące użytkownika wyłącznie w celu realizacji niektórych usług oferowanych przez stronę https://limitedresell.com/pl/. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością faktów, w szczególności w momencie ich wprowadzania. Użytkownik strony https://limitedresell.com/pl/ jest następnie informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.
Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej technologii informacyjnych, plików i wolności, wszyscy użytkownicy mają prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec dotyczących ich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać prośbę do https://limitedresell.com/pl/ za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub w formie pisemnej, należycie podpisanej, z dołączoną kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określając adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://limitedresell.com/pl/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie zakupu strony https://limitedresell.com/pl/ i praw do niej upoważnia KELMAN GROUP do przekazania tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei będzie zobowiązany do zachowania i modyfikacji tych danych w stosunku do użytkownika strony https://limitedresell.com/pl/.
Strona https://limitedresell.com/pl/ jest zgodna z RGPD, patrz nasza polityka poufności

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.