CERTYFIKOWANY 100% ORYGINALNY & NOWY

PŁATNOŚĆ W 1, 2, 3 lub 4 MIESIĄCACH

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU I WYMIANY

DOSTAWA NA CAŁY ŚWIAT

ARTYKUŁ 1 WYZNACZENIE SPRZEDAWCY

Strona internetowa https://limitedresell.com/pl/ jest wydawana przez SAS KELMAN GROUP, z kapitałem 1000 EUR, którego siedzibą jest - 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE, zarejestrowany w Rejestrze Handlu i Spółek w NICE pod nr 884 513 961. NUMER SIRET: 88451396100018. V.A.T. N° FR01884513961.

ARTYKUŁ 2 - PRZEPISY OGÓLNE

2.1. PRZEDMIOT

Ogólne warunki sprzedaży ("OWS") mają zastosowanie do wszystkich produktów znajdujących się w sprzedaży na stronie internetowej Limited Resell, która jest swobodnie dostępna.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA

OWS regulują sprzedaż internetową produktów Sprzedawcy na rzecz kupujących będących Konsumentami, rozumianymi jako osoby fizyczne działające w celach osobistych ("Konsumenci") i wraz z zamówieniem internetowym stanowią papierowe i/lub elektroniczne pisma formalizujące umowę sprzedaży na odległość pomiędzy stronami, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów.

2.3. DOSTĘPNOŚĆ I WIĄŻĄCY CHARAKTER

OWU są udostępniane Konsumentom na Stronie internetowej w celu bezpłatnej konsultacji oraz jako etap procesu składania zamówienia.

OWU są wiążące dla Konsumenta, który składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je przed złożeniem zamówienia.

Zatwierdzenie zamówienia poprzez jego potwierdzenie oznacza akceptację OWU obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, których zachowanie i odtwarzanie zapewnia Sprzedawca zgodnie z art. 1127-2 Kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 3 - PRODUKTY

3.1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Produkty oferowane do sprzedaży w Serwisie są opisane. Fotografie nie są częścią oferty, pod warunkiem, że nie wprowadzają w błąd. Oferta sprzedaży odbywa się z zastrzeżeniem art. 6.3.

3.2. DOSTĘPNOŚĆ

W przypadku braku dostępności, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta i może zaproponować wymianę, notę kredytową lub zwrot pieniędzy (w ciągu czternastu dni). Sprzedawca nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za odstąpienie od umowy.

ARTYKUŁ 4 - CENY

4.1. CENA SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. L. 112-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego, podane są ceny sprzedaży, dla każdego z produktów wymienionych w katalogu elektronicznym, bez kosztów dostawy i transportu wymienionych przed zatwierdzeniem zamówienia i dodatkowo zafakturowanych. Podatek VAT nie ma zastosowania - art. 297 A ogólnego kodeksu podatkowego i dyrektywa UE 2006/112/WE - program specjalny.

Całkowita kwota należna od Konsumenta jest wskazana na stronie potwierdzenia zamówienia w Serwisie internetowym (patrz art. 6 poniżej).

4.2) KOSZTY

Konsument będzie mógł zapoznać się z kosztami dostawy w momencie składania zamówienia, po wpisaniu kraju adresu dostawy i wybraniu przewoźnika.

W przypadku dostawy poza Unię Europejską, w momencie dostawy przez przewoźnika mogą obowiązywać ewentualne opłaty celne. Sprzedawca nie ponosi żadnych opłat celnych.

W przypadku zamówień wysyłanych w ratach koszty wysyłki zostaną naliczone tylko za pierwszą przesyłkę. Kolejne przesyłki nie będą podlegać dodatkowym opłatom za wysyłkę, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią inaczej. Jeśli zamówienie zostanie anulowane przed wysyłką, koszty wysyłki zostaną w całości zwrócone kupującemu. Anulowanie zamówienia musi zostać potwierdzone przez sprzedawcę, aby koszty zostały zwrócone. Jeśli co najmniej jeden produkt z zamówienia został wysłany, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone, nawet częściowo, jeśli inne produkty z zamówienia zostaną anulowane lub zwrócone.

Odnośnie kosztów płatności w kilku ratach, można zapoznać się z artykułem 8.3. PŁATNOŚĆ W KILKU RATACH ALMA.

4.3 WIĄZKA PREZENTÓW

Na etapie koszyka Konsument może opcjonalnie dodać wstążkę prezentową do swojego produktu za cenę jednostkową 2,00 € (z VAT) za produkt, klikając na pole wyboru "Chciałbym wstążkę prezentową do tego produktu (Cena: 2,00 €)".

Wstążka prezentowa jest biała i jest owinięta wokół produktu lub opakowania.

ARTYKUŁ 5 - OFERTA

5.1. ZAKRES PRZESTRZENNY OFERTY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Internetowe oferty sprzedaży prezentowane na Stronie internetowej są dostępne dla wszystkich Konsumentów.

5.2. CZAS TRWANIA

Oferty sprzedaży online prezentowane na Stronie internetowej są ważne, w przypadku braku wskazania konkretnego czasu trwania, tak długo jak produkty pojawiają się w katalogu elektronicznym i w granicach dostępności.

5.3. ODBIÓR

Przyjęcie oferty przez Konsumenta jest zatwierdzane, zgodnie z procedurą podwójnego kliknięcia, poprzez potwierdzenie zamówienia, w następujący sposób.

ARTYKUŁ 6 - ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY

6.1. ETAPY ZAWIERANIA UMOWY
Aby złożyć zamówienie, Konsument może to zrobić w "trybie gościa" lub zakładając konto klienta (drogą mailową lub za pośrednictwem portali społecznościowych).

  1. Konsument wypełnia wirtualny koszyk wybierając pożądane produkty, a następnie klika przycisk "zamów" znajdujący się na ikonie wirtualnego koszyka.

  2. Konsument uzupełnia informacje, adresy

  3. Konsument wybiera sposób dostawy (sposób i koszt dostawy)

  4. Konsument wybiera sposób płatności

  5. Konsument akceptuje OWU składając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam", tym samym zawierając umowę.

6.2. ZMIANA ZAMÓWIENIA

Każda zmiana zamówienia przez Konsumenta po potwierdzeniu zamówienia podlega akceptacji Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zamówionym produkcie zgodnie z rozwojem technicznym na warunkach określonych w art. R. 212-4 kodeksu konsumenckiego.

W kwestii trybu modyfikacji postanowienia Konsument może powołać się na art. 7.3 b).

6.3. ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - REZERWACJA

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia z uzasadnionych przyczyn, a w szczególności, gdy ilości zamawianych produktów są rażąco wysokie dla kupujących posiadających status konsumenta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia z uzasadnionych przyczyn, a w szczególności w przypadku problemu technicznego, rażąco niskiej ceny, niedostępności produktu lub Konsumenta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia z uzasadnionych przyczyn, a w szczególności w przypadku nieprawidłowości w płatnościach zgłoszonych przez dostawcę usług płatniczych lub podejrzenia oszustwa.

6.4. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną.

ARTYKUŁ 7- UMOWA

7.1. PODSUMOWANIE

Umowa sprzedaży powstaje z chwilą przesłania przez Konsumenta potwierdzenia zamówienia, chyba że nastąpi odmowa przyjęcia zamówienia w sposób opisany w art. 6.3.

7.2. ARCHIWIZACJA I DOWODY

Komunikaty, formularze zamówień i faktury są archiwizowane na wiarygodnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiły wierną i trwałą kopię zgodnie z art. 1366 Kodeksu cywilnego i art. L. 213-1 Kodeksu konsumenckiego. Te komunikaty, formularze zamówień i faktury mogą być przedstawione jako dowód zawarcia umowy sprzedaży.

7.3. REZOLUCJA

Zamówienie może być anulowane przez Konsumenta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dokumentem pisemnym na innym trwałym nośniku w przypadku :

a) dostarczenie produktu niezgodnego z wymaganiami ;

b) opóźniona dostawa: czas dostawy powyżej 30 dni

Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot w terminie czternastu (14) dni.

ARTYKUŁ 8 - PŁATNOŚĆ

8.1. WYMAGANIA

Cena jest płatna w całości w momencie złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności w ratach lub "Zapłać później". Konsument może w każdej chwili zapoznać się z OWU dostawców płatności na ich stronach internetowych.

Z wyjątkiem wpłaconych kwot, które są zwracane w przypadku niedostępności zamówionego produktu na warunkach określonych w art. 3-2.

Płatność następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia za pośrednictwem dostępnych metod płatności, z wyjątkiem "Zapłać później" i pozostałych rat w przypadku płatności w ratach.

8.2. BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Serwis wyposażony jest w system zabezpieczeń płatności online umożliwiający Konsumentowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych.

Na Stronie internetowej wskazane są akceptowane sposoby płatności.

8.3. PŁATNOŚĆ W RATACH ALMA

Płatności w kilku są zarządzane przez dostawcę płatności Alma.

Składając zamówienie za pośrednictwem metody płatności Alma, klient akceptuje warunki korzystania z getalma.eu.

W przypadku anulowania lub zwrotu zamówienia, opłaty transakcyjne zostaną potrącone z kwoty zwracanej klientowi.

8.4. KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

Sprzedawca pozostaje właścicielem produktów do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

ARTYKUŁ 9 - DOSTAWA, ZWROTY, WYMIANY, ANULOWANIE I ZMIANY ZAMÓWIENIA

9.1. DELAY

Konsument może zastosować art. 7.3 b).

9.2. WARUNKI DOSTAWY

Konsument może swobodnie wybrać wybranego przez siebie przewoźnika podczas składania zamówienia.

Przez dostawę do domu rozumie się bezpośrednie dostarczenie produktu do Konsumenta na wskazany adres lub do opiekuna, sąsiada lub pobliskiego punktu odbioru w przypadku nieobecności.

Dostawa do punktu przekaźnikowego jest definiowana jako bezpośrednia dostawa produktu do punktu przekaźnikowego wybranego podczas składania zamówienia online.

Dostępni przewoźnicy są wskazywani w momencie składania zamówienia w zależności od kraju dostawy zamówienia.

Wenn eine Bestellung mehrere Artikel enthält, kann der Versand gemäß einem ausdrücklichen Wunsch des Käufers oder nach Wahl des Verkäufers je nach der unmittelbaren Verfügbarkeit der Produkte in mehreren Teilsendungen erfolgen.

Niektóre nośniki mogą być czasowo niedostępne.

Obowiązkiem Konsumenta jest sprawdzenie stanu dostarczonego produktu w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków - wyrażenie zastrzeżeń na dowodzie dostawy lub potwierdzeniu transportu, ewentualnie odmowa przyjęcia produktu i poinformowanie o tym Sprzedawcy.

W przypadku dostawy poza teren Unii Europejskiej wszelkie ewentualne opłaty celne ponosi Konsument.

Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy i odebrana przez nadawcę, ponieważ adres wskazany przez Konsumenta jest niekompletny/błędny lub Konsument nie odebrał przesyłki w terminie wskazanym przez przewoźnika, wówczas : - Konsument ma 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia/próby doręczenia przez przewoźnika na zażądanie zwrotu pieniędzy. - Konsument ma 90 dni kalendarzowych od daty doręczenia/próby doręczenia przez przewoźnika na zażądanie ponownej wysyłki paczki na koszt Konsumenta. Po upływie 90-dniowego okresu Sprzedawca będzie upoważniony do wydania lub zniszczenia produktów.

9.3. DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Konsumenta w chwili objęcia przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią towaru w posiadanie.

Produkt, który jest dostarczany Konsumentowi przez wybranego przez niego przewoźnika, podróżuje na ryzyko Konsumenta od momentu wydania go przewoźnikowi.

9.4 WARUNKI ZWROTU

Zwracany produkt musi być nowy, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z dołączoną plakietką Limited Resell i nie może nosić śladów zużycia.

Jeśli produkt posiada akcesoria i zawieszki, muszą one być obecne i nadal dołączone w momencie zwrotu.

Zwroty nie będą przyjmowane, jeśli produkt nosi ślady użytkowania lub jeśli produkt nie odpowiada temu, który został pierwotnie zamówiony.

Prosimy o użycie kartonu wysyłkowego, aby produkt i jego opakowanie nie zostały uszkodzone podczas transportu zwrotnego.

Zwrot produktu musi nastąpić w ciągu 14 dni.

Zwroty nie są przyjmowane w przypadku zamówień spoza Unii Europejskiej.

9.5. ZWROT W CELU WYMIANY

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w art. 9.4.

Żądanie zwrotu należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na podany przez Konsumenta adres e-mail.

Formularz zwrotu należy w całości wypełnić i umieścić wewnątrz opakowania zwrotnego Konsumenta.

Przesyłkę zwrotną Konsument musi wysłać na adres zwrotny podany w formularzu zwrotu.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Wybór sposobu transportu i związane z tym ryzyko należy do Konsumenta. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia paczki zwrotnej.

Jeżeli produkt pożądany w ramach wymiany będzie w cenie wyższej niż cena produktu wskazana na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, Konsument będzie musiał dopłacić różnicę za pośrednictwem linku płatniczego przesłanego przez Sprzedawcę.

Jeżeli produkt żądany w zamian będzie w cenie równej cenie produktu wskazanej na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, nie będzie przysługiwała zapłata ani zwrot pieniędzy.

Jeżeli produkt żądany w ramach wymiany jest w cenie niższej niż cena produktu wskazana na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci różnicę w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.

9.6 ZWROT ZA BON

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w art. 9.4.

Żądanie zwrotu należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na podany przez Konsumenta adres e-mail.

Formularz zwrotu należy w całości wypełnić i umieścić wewnątrz opakowania zwrotnego Konsumenta.

Przesyłkę zwrotną Konsument musi wysłać na adres zwrotny podany w formularzu zwrotu.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Wybór sposobu transportu i związane z tym ryzyko należy do Konsumenta. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia paczki zwrotnej.

Voucher odpowiada kredytowi klienta wygenerowanemu za pomocą kodu promocyjnego ważnego przez 1 rok od jego utworzenia.

Wygenerowany przez Sprzedawcę voucher nie obejmuje kosztów dostawy opłaconych przez Konsumenta wskazanych na fakturze za zamówienie.

9.7 ZWROT W CELU UZYSKANIA REFUNDACJI

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w art. 9.4.

Żądanie zwrotu należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na podany przez Konsumenta adres e-mail.

Formularz zwrotu należy w całości wypełnić i umieścić wewnątrz opakowania zwrotnego Konsumenta.

Przesyłkę zwrotną Konsument musi wysłać na adres zwrotny podany w formularzu zwrotu.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Wybór sposobu transportu i związane z tym ryzyko należy do Konsumenta. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia paczki zwrotnej.

Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta wskazanych na fakturze za zamówienie.

Zwrot nie obejmuje ewentualnych opłat celnych uiszczonych przez Konsumenta w momencie dostawy.

Zwrot pieniędzy nastąpi automatycznie za pośrednictwem sposobu płatności użytego w momencie składania zamówienia przez Konsumenta, w terminie 14 dni po otrzymaniu i sprawdzeniu produktu.

W przypadku płatności za pośrednictwem Almy, patrz warunki w artykule 8.3.

9.8 ANULOWANIE

Wniosek o anulowanie zamówienia musi być złożony elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień.

Żądanie anulowania zamówienia jest możliwe, dopóki zamówienie znajduje się na etapie "zamówienia potwierdzonego" lub "w trakcie realizacji".

Jeśli zamówienie jest już w trakcie procesu logistycznego, przekazania przewoźnikowi, wysyłki, może się okazać, że Sprzedawca nie ma już możliwości anulowania zamówienia. Konsument może odmówić przyjęcia przesyłki do przewoźnika przy odbiorze lub przystąpić do zwrotu po zrealizowaniu dostawy.

W przypadku płatności za pośrednictwem Almy, patrz warunki w artykule 8.3.

9.9 ZMIANA ZAMÓWIENIA

Wniosek o zmianę zamówienia musi być złożony elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień.

Jeżeli zamówienie jest już w trakcie procesu logistycznego, przekazania przewoźnikowi, wysyłki, może się okazać, że Sprzedawca nie ma już możliwości modyfikacji zamówienia. Konsument może odmówić przyjęcia przesyłki do przewoźnika przy odbiorze lub przystąpić do wymiany po zrealizowaniu dostawy.

Jeżeli produkt pożądany w ramach wymiany będzie w cenie wyższej niż cena produktu wskazana na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, Konsument będzie musiał dopłacić różnicę za pośrednictwem linku płatniczego przesłanego przez Sprzedawcę.

Jeżeli produkt żądany w zamian będzie w cenie równej cenie produktu wskazanej na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, nie będzie przysługiwała zapłata ani zwrot pieniędzy.

Jeżeli produkt żądany w ramach wymiany jest w cenie niższej niż cena produktu wskazana na fakturze produktu pierwotnie zamówionego przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci różnicę w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.

ARTYKUŁ 10 - PRAWNA GWARANCJA ZGODNOŚCI I GWARANCJA WAD UKRYTYCH

10.1. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Przypomina się, że wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę korzystają z prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w art. L. 217-4 i następnych Kodeksu konsumenckiego lub gwarancji wad ukrytych przewidzianej w art. 1641 do 1649 Kodeksu cywilnego.

10.2. WPROWADZENIE W ŻYCIE GWARANCJI ZGODNOŚCI

Zgodnie z art. L. 217-4 francuskiego kodeksu konsumenckiego "Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową i odpowiada za wszelkie wady zgodności istniejące w momencie dostawy. Jest on również odpowiedzialny za wszelkie braki zgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli ta ostatnia została uczyniona jego obowiązkiem przez umowę lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność".

Zgodnie z art. L. 217-5 kodeksu konsumenckiego "Aby towar był zgodny z umową, musi :

1/ Nadają się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach :

odpowiadają opisowi podanemu przez Sprzedawcę i posiadają cechy, które Sprzedawca przedstawił Kupującemu w postaci próbki lub modelu ;

posiadają cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie ;

2/ Lub posiadać cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadawać się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania, o które prosi kupujący, na które zwrócił uwagę sprzedający i które zostało przez niego zaakceptowane.

Zgodnie z art. L. 217-12 tego samego kodeksu: "Działanie wynikające z braku zgodności jest przedawnione w ciągu dwóch lat od dostawy towaru

W przypadku działania w ramach prawnej gwarancji zgodności, Konsument: ma okres dwóch lat od dostawy towarów, w którym może działać; może wybrać między naprawą a wymianą towarów, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L. 217-9 kodeksu konsumenckiego; jest zwolniony z udowodnienia istnienia braku zgodności towarów w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dostawy towarów.

Zgodnie z art. L. 217-16 tego samego kodeksu: "Jeżeli kupujący zwróci się do sprzedawcy, w trakcie trwania gwarancji handlowej udzielonej mu przy nabyciu lub naprawie rzeczy ruchomej, o naprawę objętą gwarancją, do czasu trwania gwarancji, który pozostał do końca, dodaje się okres unieruchomienia trwający co najmniej siedem dni. Termin ten biegnie od dnia zgłoszenia przez kupującego żądania naprawy lub od dnia udostępnienia danego towaru do naprawy, jeżeli towar został udostępniony po zgłoszeniu żądania naprawy.

10.3. REALIZACJA GWARANCJI NA WADY UKRYTE

Zgodnie z art. 1641 k.c., "Sprzedawca jest związany rękojmią za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do celu, do którego była przeznaczona, albo tak zmniejszają ten cel, że gdyby kupujący o nich wiedział, nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę

Zgodnie z art. 1648 k.c. "Powództwo wynikające z wad czerwonych musi być wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady"

Konsument może zdecydować się na realizację rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku ma do wyboru rozwiązanie sprzedaży lub obniżenie ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 Kodeksu cywilnego.

Niezależnie od gwarancji handlowej, Sprzedawca pozostaje związany prawną gwarancją zgodności, o której mowa w artykułach L. 217-4 i następnych Kodeksu Konsumenckiego oraz tą dotyczącą wad rzeczy sprzedanej, na warunkach przewidzianych w artykułach 1641 do 1648 i 2232 Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUŁ 11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. WARUNKI, RAMY CZASOWE I SPOSOBY WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania produktu. Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w art. 9.4 i zostać zwrócony w ciągu 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listem poleconym na adres: KELMAN GROUP, 40 Avenue Sainte Marguerite, C/O AFJ, 06200, Nicea lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdujący się na dole strony, w załączniku nr 1.

Zwrot, wymiana lub nota uznaniowa zwracanego Produktu (Produktów) będzie realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w ARTYKULE 9 - DOSTAWA, ZWROTY, WYMIANY, ANULACJE I MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA.

11.2 EFEKTY

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy zamówienie, z wyjątkiem kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy / dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie zwrot produktu.

Dokonamy zwrotu pieniędzy przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłbyś do pierwotnej transakcji.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, produkt musi być taki sam jak pierwotnie wysłany, w nowym stanie, bez śladów zużycia, w oryginalnym opakowaniu, z dołączonymi etykietami i ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami.

11.3. ZWROT - KOSZTY ZWROTU

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty zwrotu produktów. Wybór sposobu transportu i związane z tym ryzyko należy do Konsumenta. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia paczki zwrotnej.

ARTYKUŁ 12 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy narazi sprawców na działania prawne.

ARTYKUŁ 13 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Konsumentów w następujących celach: (i) operacje związane z bieżącym zarządzaniem klientami dotyczące umów i zamówień, (ii) dostarczanie produktów i usług na Stronie internetowej, (iii) zarządzanie zwrotami, wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy, (iv) zarządzanie płatnościami, fakturowanie, zaległe płatności i spory sądowe.

Konsumenci, którzy nie zechcą podać informacji niezbędnych do korzystania z usług oferowanych przez Stronę internetową oraz, w stosownych przypadkach, niezbędnych do utworzenia przestrzeni osobistej, nie będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Sprzedawcę ani złożyć zamówienia na Stronie internetowej.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania i - z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych - usunięcia dotyczących Państwa danych, przy czym osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest KELMAN GROUP.

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę, możesz otrzymywać od Sprzedawcy e-maile marketingowe lub SMS-y, z których możesz zrezygnować, w przypadku e-maili - klikając na link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego otrzymanego e-maila, a w przypadku SMS-ów - klikając na STOP w każdym otrzymanym SMS-ie. Określono również, że Klient, który nie chce być przedmiotem telefonicznej prospekcji handlowej, może bezpłatnie zarejestrować się na liście opozycyjnej Bloctel na stronie internetowej bloctel.gouv.fr.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane w celach komercyjnych, poinformuj o tym dział odpowiedzialny za przetwarzanie danych drogą elektroniczną: [email protected].

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

13.1. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych są głównie następujące:

Dostęp i korzystanie ze strony ;

Weryfikacja i uwierzytelnienie Twoich danych ;

Optymalizacja układu i funkcjonowania strony ;

Zarządzanie relacjami z Państwem ;

Wysyłanie informacji handlowych i wiadomości reklamowych, w oparciu o historię przeglądania, preferencje i zainteresowania.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

13.2. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata, chyba że :

Korzystasz z jednego z praw przyznanych Ci przez ustawę na warunkach określonych poniżej ;

Dłuższy okres przechowywania jest dozwolony lub wymagany przez prawo lub przepisy.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

13.3. OCHRONA TWOICH DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ściśle ograniczony do Limited Resell, upoważnionych z racji pełnionych funkcji i zobowiązanych do zachowania poufności. Jednakże zgromadzone dane mogą być przekazywane podwykonawcom, którzy są umownie odpowiedzialni za wykonywanie zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony i jej usług, jak również za właściwe zarządzanie relacjami z Państwem, bez konieczności wyrażania przez Państwa zgody. Należy pamiętać, że w ramach wykonywania swoich usług podwykonawcy mają ograniczony dostęp do Państwa danych i są umownie zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Poza sytuacjami określonymi powyżej Limited Resell nie będzie sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać ani w inny sposób udostępniać Państwa danych osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że będziemy do tego zobowiązani z uzasadnionego powodu (np. obowiązek prawny, walka z oszustwami lub nadużyciami, realizacja prawa do obrony itp.)

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

13.4. TWOJE PRAWA DO DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącą przetwarzania danych, zbiorów i wolności oraz Rozporządzeniem Europejskim nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (obowiązującym od 25 maja 2018 roku), przysługują Państwu następujące prawa:

Skorzystać z prawa dostępu, do poznania danych osobowych, które Państwa dotyczą ;

Zażądać aktualizacji swoich danych, jeśli są one niedokładne ;

Żądanie przeniesienia lub usunięcia Twoich danych ;

Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych ;

Wnosisz sprzeciw, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania Twoich danych ;

Sprzeciwiasz się lub wycofujesz zgodę na wykorzystanie Twoich danych przez nasze serwisy do wysyłania naszych promocji i nagabywań za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, rozmów telefonicznych i poczty.

Prawo to pozostaje ważne niezależnie od tego, czy informacje zostały nam przekazane bezpośrednio przez Ciebie, czy przez partnerów zewnętrznych, którym je przekazałeś (w tym przypadku będziesz musiał kliknąć na linki rezygnacji z subskrypcji podane w naszych SMS-ach lub e-mailach lub skontaktować się z nami na warunkach podanych poniżej).

Z tych różnych praw można skorzystać bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia nieuczciwych wniosków, do niniejszego wniosku należy dołączyć dowód tożsamości. Dowód tożsamości zostanie zniszczony po rozpatrzeniu wniosku.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

13.5. COOKIES

Wszystkie informacje o plikach cookies można znaleźć na naszej stronie polityka prywatności.

ARTYKUŁ 14 - MEDIACJA

14.1. WCZEŚNIEJSZE ROSZCZENIE

W przypadku sporu należy najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta. Drogą elektroniczną na adres : [email protected] lub telefonicznie pod numerem +33 4 83 43 11 19

14. 2. WNIOSEK O MEDIACJĘ

W przypadku bezskuteczności reklamacji lub braku odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, Konsument może poddać spór dotyczący formularza zamówienia lub niniejszych OWU pod rozstrzygnięcie mediatora, który w sposób całkowicie niezależny i bezstronny podejmie próbę zbliżenia stron w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania.

Strony zachowują swobodę przyjęcia lub odrzucenia możliwości skorzystania z mediacji, a w przypadku skorzystania z mediacji - przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora.

ARTYKUŁ 15 - WŁAŚCIWY SĄD

W przypadku braku porozumienia polubownego, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego (art. 42 k.p.c.) lub sąd miejsca faktycznego wydania rzeczy (art. 46 tegoż kodeksu).

ARTYKUŁ 16 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa oraz regulujące ją OWU podlegają prawu francuskiemu.

ZAŁĄCZNIK 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko wtedy, gdy Konsument chce odstąpić od zamówienia złożonego na stronie https://limitedresell.com/pl/, chyba że wyłączenia lub ograniczenia w zakresie korzystania z prawa odstąpienia od umowy zostały określone w obowiązujących OWU:

Do wiadomości :

"Adres sprzedawcy

"Kod pocztowy sprzedawcy

"Miasto sprzedawcy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Data zamówienia: ............................................................

Numer zamówienia: .........................................................

Nazwa konsumenta: .......................................................................

Adres konsumenta: ..................................................................

Podpis Konsumenta (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej) :Aktualizacja: 30.12.2021 r