RÄTTSLIG INFORMATION

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., informeras användare och besökare på webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ härmed om följande information:

1. Rättslig information:

Webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ (nedan kallad "webbplatsen") publiceras och drivs av SAS KELMAN GROUP, med ett aktiekapital på 1 000 euro, vars säte är - 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE.

(Detta är inte adressen för returer. Vänligen skicka inte returer till denna adress, eftersom de automatiskt kommer att avvisas)

Företaget är registrerat i NICE:s handels- och företagsregister under nr 884 513 961. SIRETNUMMER: 88451396100018. N° T.V.A Intracommunity FR01884513961.

Webbplatsens värd: Groupe Profileo
Webbplatsens adress: Chemin Petit Cabri - Le Tholonet - 13100 Aix-en-Provence
Webbplatsens telefonnummer: +33 (0)1 42 92 05 40

Webbplatsens skapare: Mikhael TORDJMAN
Publikationsansvarig: Mikhael TORDJMAN
Kontakta publikationsansvarig: [email protected]
Publikationsansvarig är en fysisk person
Webbansvarig är: Mikhael TORDJMAN
Kontakta webbansvarig: [email protected]

2. Kontakt:

Vår kundtjänst kan kontaktas via e-post på [email protected], via vårt kontaktformulär eller via telefon på 04 83 43 11 19 från måndag till fredag, kl. 10.00 till 13.00 och kl. 14.00 till 16.00.


3. Presentation och princip:

Alla Internetanvändare som ansluter sig till och använder ovannämnda webbplats kallas nedan: https://limitedresell.com/sv/
Webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ består av en uppsättning tjänster som i befintligt skick görs tillgängliga för användarna. Det specificeras härmed att användare måste vara artiga och visa god tro gentemot andra användare såväl som gentemot webbplatsens webmaster https://limitedresell.com/sv/
Webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ uppdateras regelbundet av KELMAN GROUP.
KELMAN GROUP strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt på webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ (med förbehåll för ändringar som gjorts sedan den lades ut på nätet), men kan inte garantera att den information som sprids på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, vare sig detta beror på dem själva eller på tredje parter som förser dem med denna information. Följaktligen bekräftar användarna att de använder denna information (som är vägledande, icke uttömmande och kan ändras) under eget ansvar.


4. Tillgänglighet:

I princip är webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ tillgänglig för användarna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, såvida den inte avbryts, oavsett om det är planerat eller inte, för underhåll eller i händelse av force majeure. Om det skulle visa sig omöjligt att få tillgång till tjänsten, åtar sig https://limitedresell.com/sv/ att göra sitt yttersta för att återupprätta tillgången till tjänsten och kommer att sträva efter att informera användarna om datum och tider för ingripandet i förväg. Eftersom https://limitedresell.com/sv/ endast har en skyldighet att tillhandahålla medel, kan inte hållas ansvarigt för någon som helst skada till följd av att tjänsten inte är tillgänglig.


5. Immateriella rättigheter:

Det är förbjudet att helt eller delvis reproducera webbplatsen https://limitedresell.com/sv/, återge, ändra, publicera, helt eller delvis anpassa någon del av webbplatsen, oavsett vilka medel eller processer som används, utan föregående skriftligt tillstånd från KELMAN GROUP, webbplatsens ägare, på följande e-postadress: [email protected], annars anses det utgöra en överträdelse och kan leda till åtal i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter (Code de la propriété intellectuelle).


6. Hypertextlänkar och cookies:

Webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser (partners, information etc.) som har upprättats med tillstånd av KELMAN GROUP. KELMAN GROUP har dock inte möjlighet att kontrollera hela innehållet på de webbplatser som besöks och frånsäger sig därför allt ansvar för eventuella risker för olagligt innehåll.
Användare informeras om att under deras besök på webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ kan en eller flera cookies automatiskt installeras på deras dator via deras webbläsarprogram. En cookie är ett block med uppgifter som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om användarens surfning på webbplatsen.
Med hjälp av inställningarna i webbläsarprogrammet kan användaren informeras om att en cookie finns och i förekommande fall neka den på det sätt som beskrivs på följande adress: http://www.cnil.fr.
Användare kan dock konfigurera sin webbläsare för att vägra installation av cookies, med tanke på att vägran att installera en cookie kan göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. För att blockera cookies, skriv följande i din sökmotor: block cookies under IE eller Firefox och följ instruktionerna beroende på din version.


7. Skydd av personer och egendom - hantering av personuppgifter:

I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ samlar SAS KELMAN GROUP in personuppgifter (i enlighet med artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978) om användaren endast för vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen https://limitedresell.com/sv/.. Användaren lämnar denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han/hon själv anger den. Användare av webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ informeras sedan om huruvida de är skyldiga att lämna denna information eller inte.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera, radera och motsätta sig alla personuppgifter som rör dem. För att utöva denna rättighet, skicka din begäran till https://limitedresell.com/sv/ via e-post: [email protected] eller skriftligen, vederbörligen undertecknad, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen och ange den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs eller säljs på något som helst sätt till tredje part. Endast vid ett eventuellt återköp av webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ och dess rättigheter får KELMAN GROUP överföra denna information till den eventuella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna för användaren av webbplatsen https://limitedresell.com/sv/.
. Webbplatsen https://limitedresell.com/sv/ uppfyller kraven i RGPD, se vår sekretesspolicy

Databaser skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

Din varukorg×
Fri frakt!
📦
Frakt :   59,00 €